کلمه کلیدی: تلاش کانادا برای بازگشایی سفارتش در تهران