کلمه کلیدی: تقلای برخی دختران برای ازدواج با مستمری‌بگیران!
  • سرپرست سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد؛

    تقلای برخی دختران برای ازدواج با مستمری‌بگیران!

    سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: برخی دختران جوان به عقد مستمری‌بگیرانی که سن بسیار بالایی دارند و احتمال فوت‌شان زیاد است، در می‌آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دریافت مستمری سازمان شوند!