کلمه کلیدی: تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «در کمین گل سرخ» منتشر شد