کلمه کلیدی: تعیین تکلیف دیه و خسارت پلاسکو/ پرداخت ۲۸ میلیارد به آتش نشانان