کلمه کلیدی: تصویری خاص از دو یوزپلنگ
  • تصویری خاص از دو یوزپلنگ

    «یارون اشمیت» دقیقا لحظه‌ای شات خود را به ثبت می‌رساند که دو یوزپلنگ روبروی هم قرار گرفته‌اند و سر آنها به شکل جالبی در تصویر به ثبت می‌رسد که بیننده را دچار خطای دید می‌کند.