کلمه کلیدی: تصویری از هاشمی رفسنجانی در کنار مادرش