کلمه کلیدی: تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو
  • تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو

    در تصمیم جدید دولت برای تغییر در شیوه واردات خودرو، چنانچه واردکننده VIN (شماره شناسایی) خودروی وارداتی را در سامانه ثبت‌ سفارش وارد نکند، با عدم ترخیص خودرو مواجه خواهد شد.