کلمه کلیدی: تصاویری نادر از خانه‌داری زنبور
  • تصاویری نادر از خانه‌داری زنبور

    لیم چو هاو، عکاس مالزیایی، زمانی که در اطراف یک کارخانه قدم می‌زد متوجه شد زنبوری قطرات آب را برداشته و آنها را به خارج از لانه اش منتقل می کند تا لانه اش خشک شود.