کلمه کلیدی: تصادف پراید و سمند 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت