کلمه کلیدی: تصادف پراید با پژو 405
    • خودرو

    پراید و پژو ۴۰۵ رکورد داران تصادفات نوروزی

    سردار تقی مهری با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی در نوروز امسال نسبت به سال گذشته توسط رانندگان افزایش داشت،گفت: نقش خانواده ها در داخل خودروها و نظارت بر عملکرد راننده، در کنار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ملی سایت ها و خبرگزار ی ها، در امر رعایت قوانین و مقررات رانندگی موثر بوده است که جا دارد از همگی برای این مساله تشکر کنیم و امیدوارم این روند در طول سال نیز استمرار یابد.