کلمه کلیدی: تشکیل پرونده قضایی برای انفجار در یک مرکز تحقیقات
  • دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد

    تشکیل پرونده قضایی برای انفجار در یک مرکز تحقیقات

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای انفجار در یک مرکز تحقیقاتی واقع در جاده بندرعباس و میناب خبر داد و گفت: پرونده در شعبه 7بازپرسی در حال رسیدگی و دستور تعیین مقصر حادثه نیز صادر شده است.