کلمه کلیدی: تشکر روزنامه ای عجیب یک مدیر از وزیر آموزش و پرورش!
    • فارس

    پیام عجیب یک مدیر استانی برای وزیر! +عکس

    مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس به دنبال حذف آزمون مدارس خاص خطاب به وزیر آموزش و پرورش در اقدامی عجیب و قابل تامل به یکی از روزنامه های کشور آگهی فرستاد و در آن از وزیر آموزش و پرورش تشکر کرد!