کلمه کلیدی: ترکیه پایان عملیات سپر فرات را اعلام کرد