کلمه کلیدی: ترکیه برای خرید موشک‌ پاتریوت از آمریکا شرط گذاشت