کلمه کلیدی: ترفند سردار شهید سلیمانی برای حفظ تنگه ابوقریب