کلمه کلیدی: ترامپ کارت اول خود را روی میز آورد، اما در کارت دوم اشتباه محاسباتی داشت
    • دولت

    رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

    ترامپ کارت اول خود را روی میز آورد، اما در کارت دوم اشتباه محاسباتی داشت

    رئیس جمهور استفاده از فرصت‌های ماه مبارک رمضان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ماه رمضان ماه استقامت، صبر، ایستادگی، اتحاد و برادری بیشتر و زدودن دل‌‌ها از همه کینه‌ها، قهرها و دودستگی‌ها است و ان‌شاءالله اتحاد و ایستادگی ملت ایران در این ماه مبارک و در این برهه تاریخی ، بیش از پیش خواهد شد.