کلمه کلیدی: ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران / لغزندگی درمحورهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان