کلمه کلیدی: تجمع مسکن مهر
  • تجمع مهری‌ها مقابل مجلس

    جمعی از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به افزایش قیمت مسکن مهر فاز 11 پردیس صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.