کلمه کلیدی: تبرئه ۶ ایرانی با خاطرات قرون وسطایی
  • یک سفر مجانی و بدون بازگشت

    دهها ایرانی مقیم اندونزی در انتظار اعدام

    مقامات اندونزی اعلام کرده اند، ده ها ایرانی در زندان های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر است.