کلمه کلیدی: تایید هویت پیکر شهید حججی / مراسم تشیع، شنبه 11 شهریور در تهران