کلمه کلیدی: تاکید دوباره ظریف بر نقض حریم هوایی ایران توسط پهپاد آمریکایی