کلمه کلیدی: تاکسی صلواتی
  • تاکسی صلواتی برای سربازان + عکس

    اقدام جالب و قابل تقدیر یک راننده تاکسی تهرانی که استفاده از خودرویش را برای سربازان رایگان و صلواتی کرده است سوژه این روزهای شبکه های اجتماعی شده است.