کلمه کلیدی: تاناکورا
    • جامعه

    دست‌های سخاوتمند سیستان و بلوچستان

    قاچاق سوخت، مواد مخدر، محرومیت و طبیعت خشن با نام سیستان و بلوچستان گره خورده، اما این همه واقعیت‌های این استان پهناور کشورمان نیست، بیراه نگفته‌ایم اگر بگوییم این مشکلات کم و بیش در اغلب استان‌های کشورمان وجود دارد.

  • بازار محبوب «دست‌دوم پوشی»

    روسری‌های رنگارنگ، از هر جنس و طرحی که فکر کنید به میله‌های وسط مغازه آویزان شده است. در گوشه‌ای دیگر، کیف‌های چرمی و پلاستیکی روی میزی ولو شده و کفش‌های برق انداخته‌شده را هم روی میز دیگری گذاشته‌اند.