کلمه کلیدی: بیژن کریمی
  • گفت‌و‌گوی جام‌جم آنلاین با بیژن کریمی؛

    آن شب برابر بود با تمام آن هزار شب !

    اسارت دانشگاهی است که رشته‌های تحصیلی آن به شکل عملی تدریس می‌شود و همه شاخه‌ها نظیر معارف و جامعه‌شناسی و روانشناسی و غیره در آن وجود دارد.