کلمه کلیدی: بیماری که تب اقتصادی بالایی دارد
  • بیماری که تب اقتصادی بالایی دارد

    ییس شبکه دامپزشکی سربیشه به خسارات اقتصادی بالایی که این بیماری به صنعت دام و دامپروری کشور وارد می‌کند اشاره کرد و گفت: واکسیناسیون تب برفکی در سطح روستاها به صورت رایگان انجام می‌پذیرد.