کلمه کلیدی: بیمارستان دولتی
  • حوادث

  شاهکار جدید در دنیای پزشکی/ دکتر پای راست را به‌ جای پای چپ عمل کرد!

  پیرمرد فقط پایش شکسته بود، مثل همه آدم‌های حادثه‌دیده به پزشک مراجعه کرد، اما پزشک به‌ اشتباه پای راستش را به‌ جای پای چپش شکافت و جراحی کرد؛ پیرمرد از جراحی پا جان سالم به در نبُرد و به‌ خاطر شکستگی پا فوت کرد.

 • گزارشی از بیمارستان‌های دولتی

  بیماران؛ راضی از هزینه‌ها، ناراضی از امکانات

  گونه‌های ورم‌کرده و لب‌های کبود و سیاه، خبر از حادثه‌ای‌ هولناک می‌داد؛ تنها نقطه سالم صورتش چشم راستش بود. التهاب و کبودی چشم دیگر با وجود پانسمان نامرتب روی آن، باز هم به چشم می‌آمد. از بینی‌اش تکه‌ای گوشت و استخوان باقی مانده بود و خونریزی پشت لبش را پر کرده بود. بیمار با تکان‌دادن لب‌هایش و خارج‌کردن صدایی پر آه و ناله، از پرستار کمک خواست، یک‌بار، دوبار، سه‌بار پرستار را صدا زد و جوابی دریافت نکرد.

 • بیمارستان‌های دولتی شلوغ شد

  به نام پرستار، به کام پزشک

  نای حرف‌زدن ندارد نگهبان خسته‌ای که روی صندلی‌ای کنار در اصلی بیمارستان لم داده است؛ با تکان‌دادن دستش ساختمان اصلی بیمارستان را نشان می‌دهد. ساختمان 10، 20‌متر جلوتر است. رفت‌وآمد بیماران در راهروی بزرگی که ورودی بخش است، اضطراب و نگرانی را منتقل می‌کند. صفی که طولش 4، 5متر است به پذیرش می‌رسد. انتهای راهرو نشسته است، روپوش و مقنعه‌ای سرمه‌ای به تن دارد و با همه خستگی‌ای که در چهره‌اش نمایان است، با لبخند بیماران و همراهانشان را همراهی می‌کند.