کلمه کلیدی: بیمارستان امیرالمومنین (ع)
  • در صورت پرداخت دیه 65 میلیونی

    جوان رفیق‌کش پس از 19 سال آزاد می‌شود

    مرد جوان که دوست خود را خفه کرده بود، پس از 19 سال با پرداخت دیه از زندان آزاد خواهد شد. مرد زندانی چشم انتظار کمک خیرین برای رهایی از زندان است.

  • زنده شدن مرده‌ای در سردخانه

    ماجرای بیمار 68 ساله‌ای که براساس نظر پزشکان کشیک بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه علائم حیاتی خود را از دست داده و نیم ساعت پس از انتقال به سردخانه دوباره به زندگی بازگشت، توسط دادستانی شهرستان در حال پیگیری است.