کلمه کلیدی: بیانیه وزارت خارجه روسیه در انتقاد از تحریم‌های جدید علیه ایران