کلمه کلیدی: بیانیه رسمی طالبان درباره شهادت «سردار سلیمانی»