کلمه کلیدی: بیانیه اتحادیه اروپا درباره رایزنی‌های سیاسی با ایران در خصوص منطقه