کلمه کلیدی: بوقلمون سرد
  • دودی‌ها بخوانند

    «بوقلمون سرد» شیوه‌ای برای ترک سیگار

    مقصر اصلی اعتیاد آور سیگار، نیکوتین است، مغز شما سریعاً به نیکوتین عادت می‌کند و با گذر زمان احتیاج شما به میزان بیشتر سیگار و نیکوتین را افزایش می‏‏‌دهد. براین اساس ۵ شیوه علمی ترک سیگار از جمله روش "بوقلمون سرد" ارائه می‌شود.