کلمه کلیدی: به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم اما از حق غنی‌ سازی دفاع می‌کنیم