کلمه کلیدی: به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست
  • معاون سیاسی وزیر خارجه:

    به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست

    معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: تلاش اروپا برای ایجاد سازوکار مالی برغم فشارهای فزاینده آمریکا ادامه دارد . از آنجا که در جریان تلاش های آنها هستیم به نظرمان باید فرصت بیشتری به اروپایی ها داده شود، هرچند که این فرصت بی پایان نخواهد بود.