کلمه کلیدی: بن کارت های دانشجویی
  • بن کارت های دانشجویی امشب مسدود می شود

    مدیر کمیته خدمات رفاهی و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای همکار از انجام یک میلیون و 400 هزار تراکنش در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: از ساعت 24 امشب عملیات بن کارت های بانکی خرید کتاب دانشجویان و طلاب مسدود می شود.