کلمه کلیدی: بمباران «تل ابیض» توسط جنگنده‌ های ترکیه