کلمه کلیدی: بزرگداشت سه هنرمند پیشکسوت تئاتر
  • دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر «تجربه» عنوان کرد

    بزرگداشت سه هنرمند پیشکسوت تئاتر

    جواد کاوندی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر «تجربه» از بزرگداشت برای هما جدی‌کار، سعید پورصمیمی و پرویز پور حسینی سه هنرمند حوزه تئاتر در اختتامیه این جشنواره خبر داد.