کلمه کلیدی: بریز و بپاش عیدانه مدیران
  • بریز و بپاش عیدانه مدیران

    هزینه چاپ سررسید‌های تبلیغاتی سر به فلک می‌زند‌، چند برابر این آمار هزینه خرید کارت تبریک‌هایی می‌شود که هیچ وقت به مقصد نمی‌رسد یا از پاکتشان ‌خارج نمی‌شود.