کلمه کلیدی: برگزاری نهمین جشنواره طنز سوره به تعویق افتاد