کلمه کلیدی: برنامه ریزی آموزشی
  • گزارش خبرنگار جام‌جم از روند چاپ80 میلیون جلد کتاب درسی در کارخانه ای40 ساله

    تولد کتاب‌های درسی

    بیشتر شبیه یک باغ است، یک ویلا، از آن خوش‌نشین‌های پیش از انقلاب، با درخت‌های کهنسال که سایه‌ای بزرگ و خنک دارند و یک استخر که باد رویش موج‌های ریز می‌اندازد و چشم را نوازش می‌دهد.

  • معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خبر داد:

    20 شهریور زمان توزیع کتب درسی دوره‌های متوسطه اول و دوم

    معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از توزیع کتاب‌های درسی دوره‌های متوسطه اول و دوم، از 20 شهریور در کتابفروشی‌ها خبر داد.