کلمه کلیدی: بررسی رقص مختلط دانش‌آموزان و معلم‌ها در مدرسه‌ای در مهاباد