کلمه کلیدی: بررسی ایرادات شورای نگهبان به «CFT» در کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس