کلمه کلیدی: برخی به جای دفاع از ناجا دنبال جمع کردن رأی هستند
  • فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ:

    برخی به جای دفاع از ناجا دنبال جمع کردن رأی هستند

    فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: متأسفانه نیروی انتظامی از روزهای اول انجام وظیفه خود مورد بی‌مهری قرار گرفت و آن کسانی که باید از ناجا دفاع می‌کردند برای جمع‌ کردن رأی، مقابل نیروی انتظامی قرار گرفتند.