کلمه کلیدی: برخورد ناجا با مفسدان اقتصادی و محتکران
  • فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد؛

    برخورد ناجا با مفسدان اقتصادی و محتکران

    فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در راستای کمک به دولت و قوه قضاییه برای ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، با مفسدان اقتصادی و محتکران مبارزه می‌کنیم.