کلمه کلیدی: برخورد اتوبوس زائران اربعین با تریلی در آزاد راه خرم آبا