کلمه کلیدی: بر اثر برخورد پراید با کشنده تریلر رخ داد
  • بر اثر برخورد پراید با کشنده تریلر رخ داد

    مرگ دلخراش زوج جوان در کمربندی شهر سیرجان

    معاون عملیات و کنترل راهنمایی و رانندگی سیرجان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با کامیون کشنده تریلر پارک شده در کمربندی شهر سیرجان یک زوج جوان در دم جان باختند.