کلمه کلیدی: بدهی‌ های مالیاتی
  • معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد

    بخشودگی و تقسیط مالیات واحدهای تولیدی

    معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط بدهی‌ های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از جمله برنامه‌های استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی در سال سخت اقتصاد بر شمرد.