کلمه کلیدی: بخشش قاتل پای چوبه دار با شرط عجیب
    • حوادث

    بخشش قاتل پای چوبه دار با شرط عجیب

    سرنوشت یک فقره قتل بسیار فجیع در زنجان که در جریان آن یک دختر بی گناه با ضربات چاقو به قتل رسیده بود با تصمیم عجیب خانواده مقتول تغییر یافت.