کلمه کلیدی: بخش هایی از کره زمین
    • دانش

    ابر ماه خونین (+ تصاویر)

    اهالی بخش‌هایی از کره زمین شاهد پدیده زیبای ماه گرفتگی کامل و بروز پدیده ماه خونین در آسمان بودند.