کلمه کلیدی: بانک مرکزی ارز کالا‌های اساسی را تامین می‌کند