کلمه کلیدی: بازیگران سالمند
  • آرامش ابدی از نوع دروغین

    با هر کسی و هر چیزی سر شوخی داریم، از هر اتفاقی لطیفه می‌سازیم، فرقی نمی‌کند ماجرا گران شدن نان و گوجه باشد، مذاکرات هسته‌ای یا خبر بیماری یا مرگ یک انسان. تنگ‌نظر هم که نباشیم و برخی از این شوخی‌ها را جدی نگیریم باز نمی‌شود به آن دسته از شوخی‌های تلخی که عواقب وحشتناک دارند بی‌تفاوت بود.